The Hardly Raving Companionway - You Can Really Taste The Haylie!

spjutskena

Visste du vad en spjutskena är? Nej, men det visste inte jag heller tidigare. Du har säkert sett dem massor av gånger och kanske t o m irriterat dig på dem dessutom. Det har jag i alla fall gjort. Inte på skenorna som sådana, men på själva spjuten, som jag så många gånger har lyckas riva ner. Har det hänt dig med att du har rivit ner ett spjut från en spjutskena? Jag tror att du har gjort det. Det har nog de allra flesta som regelbundet besöker butiker. Spjutet sitter ju fast i en spjutskena med hjälp av tre fingerliknande små klor, och åker lätt ner.