The Hardly Raving Companionway - You Can Really Taste The Haylie!

Ta hand om kläderna

När det handlar om att göra något för alla som både kan och vill så borde man alltid ta hand om kläderna och därigenom också testa på något som många verkligen kan och vill göra. Ja, det handlar om att man gärna ser till att göra något för alla och också når fram till dom som både kan och vill detta. Men om man känner att det inte är det roligaste så kanske någon ändå säger som så att det inte är det roligaste och man kanske kommer underfund med att det är något som många vill göra. Ja, det handlar om att man hänger sina kläder på en galge och tar hand om dom.